بعد از استعفای محمود گودرزی، مسعود سلطانی‌فر روز گذشته از سوی رئیس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان معرفی شد.

وی دقایقی پیش در محل وزارتخانه حاضر شد و در حال حاضر با معاونان وزارتخانه جلسه‌ای را برگزار کرده است.

مناف هاشمی معاون مالی وزارت ورزش و برخی از مدیران از جمله گرشاسبی، نیک‌بین و منتقمی از وی استقبال کردند.