غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت با اشاره به جلسه کمیسیون متبوع خود با سه وزیر پیشنهادی دولت به مجلس، گفت: از امروز جلساتی در مجلس به همین منظور شکل گرفته و در همین راستا فراکسیون فردا صبح با آقای سلطانی فر و در روزهای 4شنبه و یکشنبه نیز با دو وزیر پیشنهادی دیگر تشکیل جلسه خواهد داد تا برنامه های آنها را مورد ارزیابی قرار دهد.

 

وی افزود: فراکسیون مستقلین ولایی بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی را مستقل از سایر فراکسیون های سیاسی مجلس انجام خواهد داد.

 

نماینده مردم رشت با اشاره به تغییرات کابینه روحانی بیان  داشت:  دولت با خانه تکانی در دولت نشان داد به نظر مردم و مجلس توجه دارد و اشکالات وارده را شنیده و مترصد برطرف کردن آن است.

 

جعفرزاده همچنین در پایان گفت: ما این تغییر را به فال نیک می‌گیریم و مجلس که با شعار حمایت از دولت بر سر کار آمده کمک خواهد کرد که وزرای پیشنهادی دولت رای بیاورند.