پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- اخبار ردصلاحیت روحانی طراحی یک ستاد عملیات روانی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، اخباری که درخصوص ردصلاحیت حجت الاسلام حسن روحانی به طور منظم در حتی رسانه های اصلاحات منتشر می شود بعد از چندین جلسه ستاد عملیات روانی حلقه ای از مشاورین آشنای یک حلقه با عنوان «اعتدال» طراحی شده است.

اصلی ترین هدف از طراحی این شایعه دروغ نیز «ایجاد فضای مظلومیت»، «حاشیه سازی»، «انحراف افکار عمومی از موضوعات اصلی مثل معیشت» و... ذکر شده است.

البته ستاد جنگ روانی اصلاحات نیز در این موضوع، شبکه خود را در اختیار این مشاورین قرار داده است. اصلاح طلبان معتقدند حال که محمود احمدی نژاد از صحنه انتخابات کنار رفته است بایستی دوقطبی دیگری را درصحنه شکل دهیم. بهترین دوقطبی نیز دوقطبی روحانی- حاکمیت است تا روحانی بیشتر به افراطیون جریان اصلاحات نزدیک شود.

دوقطبی روحانی- حاکمیت زمانی شکل خواهد گرفت که گفته شود رد صلاحیت روحانی در انتخابات جدی و احتمال رد صالحیتش بالا است.