به گزارش پارس به نقل از فارس، آژانس فضایی کانادا جلیقه هوشمند بی سیم جهت تسهیل نظارت بر وضعیت جسمی فضانورد طراحی کرده است که در زمان واقعی اطلاعات را به تیم پزشکی پایگاه زمینی انتقال می دهد علاوه بر اطلاعات ضروری پزشکی می تواند وضعیت کاربر را اگر نیاز به مداخله و درمان داشته باشد را هشدار دهد.