افشای ادعای دولت روحانی جنجال به پا کرد. افشای ادعای دولت روحانی در مورد عدم واردات واکسن بود. افشای ادعای دولت روحانی درباره ارتباط عدم‌ واردات واکسن با FATF  است.

شکستن سد واردات واکسن کرونا با آمدن دولت رئیسی / بسیاری از مسئولان دولت حسن روحانی در حالی تلاش داشتند عدم‌واردات واکسن کرونا به کشور را به‌دلیل نپیوستن ایران به FATF و مسئله تحریم گره بزنند که با روی کار آمدن دولت رئیسی و فقط طی همین چند هفته اخیر بیش از ۲۰میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور شد!