عکسی از وحید شیخ زاده مهمان خانه دوستش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.وحید شیخ زاده بازیگر مشهور است.وحید شیخ زاده با لباس مشکی است.وحید شیخ زاده برادر سعید شیخ زاده است.