عکسی از تیپ ساده وحید شیخ زاده که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ ساده وحید شیخ زاده شیک است.تیپ ساده وحید شیخ زاده با کلاه است.تیپ ساده وحید شیخ زاده متفاوت است.