عکسی از مهران احمدی در حال فیلمبرداری کار جدیدش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. مهران احمدی بازیگر مشهور است. مهران احمدی با کلاه است. مهران احمدی در بیابان است.