عکسی از نگاه پر معنای مهران احمدی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس مهران احمدی در شب است.مهران احمدی بازیگر مشهور است.مهران احمدی با ریش و سبیل است.