صفحه توییتر منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری به نقل از ایشان نوشت: ‌

شهیدان برای چه به میدان جنگ رفتند؟ این مهم است.

انگیزه آنها حمایت از انقلاب و امام و زنده نگهداشتن حرکت عظیم جمهوری اسلامی بود؛ لکن برخی فلسفه‌بافی میکنند که این را نفی کنند.

در بسیاری از وصیتنامه‌های شهدا اسم مبارک امام و مسئله حجاب و اهداف انقلاب هست؛ اینها آرمانشان بود.