گروه اقتصادی: قیمت خانه در تهران، در هشت سال گذشته تقریباً شش برابر شده است. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران گفته نیم میلیون خانه خالی در تهران هست و او می خواهد با ابزارهای مالیاتی، صاحبانشان را تشویق کند خانه ها را بفروشند تا قیمت ها باز هم پایین بیاید.

به گزارش پارس ، پیش بینی روشن از آینده اقتصاد در ایران که با سیاست خارجی و تحریم ها پیوند خورده است، باعث تردید خریداران برای خرید و افزایش عرضه توسط فروشندگان شده است.

در همین زمینه، سیاوش لطیفی، کارشناس حوزه مسکن و معماری، معتقد است با توجه به اوضاع کنونی تغییر درجهت کاهش قیمت مسکن اتفاق نخواهد افتاد. وی پیش بینی کرد که رکود در بازار مسکن ادامه دار خواهد بود و قیمت از این میزان پایین تر نخواهد ماند.

وی در ادامه پیش بینی های خود افزود که انتظار می رود سازنده ها به کیفی سازی مسکن روی آورند.

این کارشناس با اشاره به اینکه قیمت مسکن از عید تاکنون حدود ۲۰درصد کاهش داشته است، افزود: " با توجه به قیمت زمین و ساخت در کنار سود سازنده که قیمت مسکن را تعیین می کند، بعید است قیمت مسکن از این رقم پایین تر بیاید. از سوی دیگر شمار متقاضیان و مشتریان پایین است. بخش مسکن نیز تابع عرضه و تقاضاست. اگر تقاضا زیاد باشد و عرضه پایین باشد قیمت مسکن افزایش خواهد داشت. "

وی افزود: " در حال حاضر در بازار مسکن عرضه بیش از تقاضاست و به اعتقاد من بانک ها به کلک هایی که در بقیه دنیا وجود دارد، روی آورند. به طور مثال با درصد پایینی مثل ۵درصد بهای مسکن، شما می توانی خانه بخری و بقیه اش را به صورت اقساط پرداخت کنی. به پیش بینی من دولت و بانک ها به این کلک ها روی آورند تا بتوانند مسکن های خالی را به فروش برسانند. "

وی کاهش قیمت مسکن در نتیجه کاهش قیمت دلار را در بازار بعید می داند و می گوید: " من بعید می دانم قیمت دلار کاهش یابد، چرا که با توجه به فرمایش رییس بانک مرکزی مبنی بر منطقی بودن رقم ۳هزار تومانی دلار و نظر کارشناسان اقتصادی مبنی بر پایین بودن قیمت دلار با توجه به نرخ رشد تورم از اوایل دولت خاتمی تاکنون، بعید است دلار افتی داشته باشد؛ حتی در صورت روان تر شدن اوضاع سیاست خارجی. "

لطیفی در ادامه می گوید: " قیمت یک ساختمان را چند پارامتر قیمت مصالح، قیمت زمین، دستمزد نیروی کار و سود سازنده تعیین می کند. قیمت زمین با توجه به تعداد محدود زمینی که در شهر تهران وجود دارد، روز به روز بر ارزش آنها افزوده می شود. قیمت مصالح نیز با توجه به قیمت سوخت و نیروی انسانی احتمال افزایش قیمتش وجود دارد و بعید است ارزان شود. دستمزد نیروی کار نیز شرایط مشابهی دارد پس دلیلی برای کاهش قیمت مسکن نیست. مگر اینکه سازنده های مسکن از سود خود که درنتیجه تورم افزایش یافته بود، بکاهند. "

از سوی دیگر با افزایش تعداد مشارکت مردم با سازنده های مسکن و همچنین افزایش ساخت و ساز زمین های باقی مانده در شهر تهران، عرضه افزایش یافته استو این افزایش عرضه در کنار تقاضای محدود رخ داده است. به صورت طبیعی در این حالت باید قیمت ها کاهش یابد که این کاهش با کاهش ۲۰درصدی سود سازنده ها، پیش از این، خود را در بازار نشان داده است. "

وی با توجه به این استدلالات کاهش قیمت مسکن را بعید عنوان می کند و می گوید حباب قیمت مسکن شکسته شده است اما کماکان بحث فروش خانه های خالی مطرح است.

به عقیده سیاوش لطیفی، راهکار دولت در این زمینه، الگوبرداری از کشورهای اروپایی و مالزی است. یعنی با بانک ها تعامل می کند. یعنی با اعطای وام به خریداران، ملک را در رهن خود در می آورد. در واقع مشتری مسکن تنها درصدی از قیمت مسکن را پرداخت می کند و بانک بقیه مبلغ را متعهد می شود. درعوض مشتری مبلغی را که بانک پرداخت کرده است را به صورت اقساط به بانک پرداخت می کند. "

وی در پایان می گوید: " این اتفاق نیز خیلی سریع قابل تحقق نیست و ظرف دو تا سه سال آینده اتفاق می افتد. هم اکنون انبوه سازی هایی که در برخی نقاط شهر و به خصوص در منطقه ۲۲ در سطح گسترده ای انجام می شود، در این زمینه قابل تعامل دولت با بانک ها خواهد بود. "