به گزارش پارس ، بیت الله ستاریان در گفت وگو با تسنیم، افزود: اتفاقی در طرح مسکن مهر روی داد که در نهایت تبعاتی را برای بازار مسکن به دنبال داشت و این اتفاق این بود که با اجرای طرح مهر، سازندگان بخش خصوصی تولید خود را کاهش دادند.

 

وی ادامه داد: بخش خصوصی با وهم این که در طرح مهر با شتاب بالایی مسکن ساخته می شود، به مرور زمان از حوزه تولید مسکن خارج شد. در حالیکه تا پیش از طرح مهر همواره ۹۰ درصد از ساخت وساز مسکن توسط بخش خصوصی انجام شده است.

 

وی با بیان این که خروج بخش خصوصی نیز به دلیل عدم برخورداری آنها از مراکز آماری بود، تصریح کرد: مشکل بزرگ سازندگان بخش خصوصی این است که عمده آنها سنتی ساز هستند و به بخش صنعتی سازی مسکن ورود نداشته اند. این مسئله در کنار نبود مراکز آمار باعث شده تا بخش خصوصی تحلیل درستی از بازار مسکن نداشته باشند.

 

کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این که بخش خصوصی عموما سازندگان خردی هستند که حداکثر می توانند ۲۰۰ واحد مسکونی را بسازند، اظهار کرد: معتقدم اجرای طرح مسکن مهر چرخش پول و توزیع آن را در جامعه دچار اختلال کرد و باعث تورم شد.

 

ستاریان با اشاره به این که بخش عظیمی از سرمایه های ملی در طرح مهر تزریق شد، خاطرنشان کرد: مطالعه زیادی در خصوص نقش این طرح در تورم ندارم، اما این که گفته می شود ۴۰ درصد تورم مربوط به اجرای مسکن مهر است چندان صحیح نیست.