به گزارش پارس به نقل از مهر، مراسم تودیع محمود بهمنی و ولی الله سیف روز شنبه هفته آینده در ساختمان شیشه ای میردادماد و با حضور امقامات ارشد اجرایی کشور برگزار می شود.

همچنین در این مراسم مدیران ارشد نظام بانکی کشور حضور خواهند یافت.

ولی الله سیف در جلسه مورخ سوم شهریور ماه ۱۳۹۲هیئت دولت، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تائید مجمع عمومی بانک مرکزی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شد.

روز گذشته نیز سیف حکم رئیس کلی خود بر بانک مرکزی را از رئیس جمهوری دریافت کرد.