هنوز رئیس بانک مرکزی در دولت سیزدهم مشخص نشده است. وزیر اقتصاد باید رئیس بانک مرکزی را معرفی کند. تاکنون شایعاتی در خصوص چندین گزینه رئیس بانک مرکزی مطرح شده است.


به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی صبح امروز در حاشیه جلسه با اقتصاددانان گفت: گفت‌وگوهایی در خصوص افراد مدنظر برای تصدی ریاست بانک مرکزی انجام شده است.

وی افزود: از آنجایی که معرفی رئیس کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد صورت می‌گیرد، در هفته‌های آینده رئیس کل بانک مرکزی به هیئت دولت معرفی خواهد شد.