به گزارش پارس ، به نقل ازایسنا، طبق قانون بودجه سال جاری مجلس در آمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی را برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در نظر گرفته تا مبلغ ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت های مواد یک و ۳ قانون هدفمندکردن یارانه ها تامین شود که به معنای افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی است. به علاوه مبلغ ۱۱ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل یارانه های نان، برق و سایر کالاهای خدماتی مندرج در این قانون تامین می شود.

اما در مورد افزایش ۳۸ درصدی قیمت حاملهای انرژی دولت دهم بر این باور است که این امر به مصلحت نیست. به طوری که رییس دولت دهم، در گفت وگوی تلویزیونی چهارشنبه شب خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه" آیا افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی در راستای هدفمندی یارانه ها که در قانون بودجه ۹۲ آمده است، اجرا می شود یا نه؟ " ، گفت: من فکر می کنم در این ارتباط باید دولت بعد تصمیم بگیرد.

وی با بیان این که این موضوع مقدمات می خواهد، تاکید کرد: البته نظر من و دولت دهم این است که این موضوع به آن ترتیبی که مجلس تصویب کرده است، قابل اجرا نیست اما همانطور که اشاره شد، دولت بعدی باید تصمیم بگیرد.

رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نیز معتقد است که چون افزایش قیمت حامل های انرژی کمکی به بخش تولید و بهداشت و درمان نمی کند و این اقدام به مصلحت نیست.

وی همچنین می گوید از نظر منطق مالی و بودجه ای دولت ها نمی پذیرند که برای جبران ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد شوک قیمتی ۴۰ درصدی وارد کنند بدون اینکه آثار مثبتی برای جامعه داشته باشد.

اما غلامرضا اسداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره گفته که مصوبه مجلس در مورد هدفمندی یارانه ها پس از ابلاغ بودجه لازم الاجرا بوده و مجلس از ابزارهای خود برای اجرای این قانون استفاده خواهد کرد.

وی با اشاره به این که قانون بودجه ۹۲ با توجه به شرایط موجود وضع شده و اکنون هم شرایط تغییر نکرده لذا قانون باید اجرا شود، تاکید کرده که به نظر نمی رسد که نیازی به تغییر قانون هدفمندی در سال جاری باشیم و دولت بعد باید همین قانون را اجرا کند.

حال باید دید که آیا دولت آینده با ادامه گام اول قانون هدفمندسازی یارانه ها و عدم افزایش یارانه نقدی، قیمت حامل های انرژی را افزایش می دهد؟