به گزارش پارس نیوز، 

محمد ایزدی افزود: بارش های بهاری امسال موجب تاخیر 10 روزه در برداشت و خرید تضمینی گندم استان زنجان شده است.
به گفته وی، در حال حاضر همه مراکز ذخیره سازی گندم در این استان سمپاشی شده، 52 نفر عامل تشخیص و ذیحساب برای این مراکز نیز تعیین شده اند.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 استان زنجان اظهار کرد: این استان ظرفیتی بیش از 500 هزار تن ذخیره سازی گندم در 26 سیلو را دارد.
ایزدی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش بینی های انجام شده، امسال 310 هزار تن گندم در استان زنجان تولید می شود که از این مقدار 250 هزار تن توسط این شرکت از کشاورزان خرید خواهد شد.
سال گذشته 195 هزار و 25 تن گندم از کشاورزان این استان خریداری شده و مطالبه کشاورزان از بابت این میزان فروش 253 میلیارد تومان بود.
در سال 95 بیش از چهار هزار و 480 میلیارد ریال برای خرید 352 هزار تن از این محصول به کشاورزان استان زنجان پرداخت شد.
زنجان سال 95 در تولید گندم رتبه هشتم و در ذخیره سازی این محصول راهبردی نیز جزو استان های رده بالای کشوری بود.
طی سال های 92، 93، 94 و 95 به ترتیب 166 ،220 ،232 و 353 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در این استان خریداری شد.
7325/8068