به گزارش پارس نیوز، 

این سیلو که راه اندازی آن از نیازهای مبرم کشاورزان آوجی است، در زمینی به وسعت 2 هکتار در روستای حسن آباد شهرستان آوج احداث خواهد شد.
این طرح با 120 میلیارد ریال اعتبار توسط بخش خصوصی و با ارایه کمک در قالب تسهیلات اجرا می شود.
قرار است این طرح زیرساختی در چند فاز احداث شود که فاز نخست آن دارای 25 هزار هکتار ظرفیت خواهد بود.
با ساخت این سیلو مشکل گندم کاران آوجی برای نگهداری محصول مازاد مرتفع می شود.
براساس آخرین آمار ظرفیت ذخیره سازی گندم در استان بیش از 300 هزار تن است.
شهرستان آوج به مرکزیتی شهری به همین نام در جنوب غربی استان قزوین قرار دارد.