به گزارش پارس به نقل از میزان، در حال حاضر خودروسازی ها با اطمینان از حمایت بی چون و چرای دولت، برای تخلیه انبارهای خود و فروش بیشتر دورخیز کرده اند و باید منتظر ماند و دید بازهم دولت خودروساز با وام ۲۵ میلیونی در فروش خودروی بی کیفیت و گران موفق خواهد بود یا خیر؟

نعمت زاده وزیر صنعت در سفرهای مختلف به موضوع حمایت از تولید داخل همچنان تاکید دارد اما به بی کیفیت و گران بودن خودرو و کالاهای داخل اشاره نمی کند بنابراین با این شرایط برنامه ای هم برای این معضل ندارد حداقل در اعلام عمومی.

نمونه آن در ماجرای خودرو به وضوح مشهود است که دولت به جای ارزان و با کیفیت کردن خودرو به دنبال اعطای وام به منظور ایجاد جذابیت بیشتر برای مردم و به دنبال آن فروش بیشتر و تخلیه انبارها از خودروی صفر است.

به نظر می رسد دولت باید به جای حمایت های غیرکارشناسی از خودروسازان داخل و هدر دادن یارانه که همان بیت المال و پول مردم است به فکر حل اساسی مشکل باشد.

خودروسازی ها باید تعطیل شوند

کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این وضعیتی که خودروسازی ها دارند بهتر است کارخانه های خودروسازی داخلی تعطیل شوند.

جمشید پژویان گفت: در ارزیابی وضعیت فعلی بازار و صنعت خودرو بیان کرد: نباید انتظار داشت صنعت خودرو یک شبه به کارایی موردنظر برسد، بهره وری آن بالا رفته و هزینه تولیدش کاهش یابد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تحقق این امر مستلزم آن است که یک نقشه راهی برای اصلاح صنعت وجود داشته باشد.

وی افزود: متأسفانه صنعت خودروسازی کشور پس از گذشت بیش از ۴۰سال با وجود مزایایی کشور داشته برای اصلاح آماده سازی نشد.

پژویان ادامه داد: دلیل ضعف خودروسازی ها بی توجهی وزارت صنعت در دولت های مختلف، اتکای کشور به درآمد نفت، خودنمایی دولت برای تولید خودرو و حمایت های تعرفه ای بوده است.

پژویان گفت: همه این عوامل باعث شده خودروسازی کشور یک صنعت پرهزینه با محصولات بی کیفیت باشد، به این ترتیب، مردم هم اعلام کنند که خودروی صفر داخلی نمی خرند.

وی ادامه داد: دولت یا خودروسازان برای جذب مشتریان باید کیفیت را ارتقا داده یا از طریق کاهش هزینه، قیمت را بکاهد. در غیر این صورت، دولت نمی تواند خرید خودروی صفر را به مردم تحمیل کنیم.

این استاد دانشگاه بیان کرد: آیا واقعا ایران صنعت خودروسازی می خواهد؟ آیا کشور می تواند در صنعت خودرو مزایایی داشته باشد؟ همه کشورها که شرکت خودروسازی ندارند. شاید ایران بتواند در صنایع دیگر که مزایا دارد سرمایه گذاری کند و نسبت به صنعت خودرو موفق تر باشد.

وی در ادامه اضافه کرد: دولت نمی تواند با اتکا به درآمدهای نفتی و با استفاده از حمایت های تعرفه ای، صنعت خودروسازی و تقاضای آن را حفظ کند و هیمن روند تولید را با کارایی پایین، تحمیل هزینه سنگین بر جامعه و کیفیت پایین ادامه دهد.

پژویان بیان کرد: بهتر است دولت حتی به قیمت تعطیل شدن خودروسازی ها، منابع و سرمایه های خود را به سمت صنایع با مزایای بالا هدایت کنند.