به گزارش پارس؛ حامد مظاهریان درباره بسته جدید خروج از رکود بخش مسکن، اظهار داشت: در بسته جدید هنوز تمام جزئیات بخش مسکن اعلام نشده و بخش کوچکی از آن رونمایی شده است، بنابراین منتظریم تا بندهای نهایی هم بیرون بیاید.

وی با اعلام اینکه البته ما پیشنهادات خودمان را به بخش اقتصادی دولت دادیم، گفت: پیشنهادهایی از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت ارایه شده، تیم دولت هم در حال بررسی این موضوع است و منتظریم تا نتایج نهایی را اعلام کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص تغییرات حذف شروط از وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن، گفت: در ابتدا برای صندوق پس انداز مسکن یکم، یک تامین اعتباری پیش بینی شده بود اما فرآیند تعداد متقاضیان این سطح را پر نمی‌کرد، بنابراین برخی شروط از شرایط لازم دریافت این وام حذف شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای اینکه این امکان تسهیلاتی اجرا شود، برخی شرایط را حذف کرد، افزود: این اقدام در راستای افزایش تعداد متقاضیان انجام شده است تا تعداد بیشتری مشمول دریافت این وام شوند.

شرط استعلام فرم «ج» همسر متقاضی، شرط تاهل و شرط حداکثر ۳ سال عمر واحد مسکونی و تبدیل آن به حداکثر ۱۵ سال عمر واحد از شرایط دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن حذف شده است.