سخنان استاد انصاریان با موضوع مناجات با خدا و توبه به سمت او را در ادامه خواهید شنید.

 

حجم فایل صوتی:212.86K | مدت زمان فایل صوتی :00:00:54