«محمد امین عدل خواه» در گفت‌وگو با سراج24 با بیان اینکه رویداد فلسطین و نقش من، با رویکرد مردمی می تواند در تشکیل بانک ایده ها و رونق طراحی هنری در کشور با محوریت جریان مقاومت، بسیار موثر باشد، اظهار کرد: البته این ایده ها باید اجرایی شوند و از سوی دستگاه ها و مسئولان مربوطه و البته مجموعه های مردم نهاد مورد حمایت قرار گیرد. ایجاد بازارچه خیریه در این زمینه بسیار موثر بوده است.

مربی و متتور رویداد فلسطین و نقش من اضافه کرد: بازارچه ای در کنار این رویداد راه اندازی شده است و آثار این رویداد در آن به فروش می رسد. تمام درآمد آن تقدیم مردم غزه می شود. همه ما نسبت به مردم غزه مسئولیت داریم.

وی اضافه کرد: ما در زمینه های مختلف هنری به قله اوج نزدیک شده ایم و در حوزه هنر انقلابی بسیار پیشرفت کرده ایم و قدرتمند شده ایم. برگزاری رویداد فلسطین و نقش من می تواند موجب در رشد ایده پردازی در میان کنشگران در حوزه فلسطین بسیار موثر باشد.

وی ادامه داد: کارهای هنری و فرهنگی باید الهام بخش و دعوت گر باشد که قطعا برگزاری رویداد فلسطین و نقش من، در تحقق این هدف گزاری بسیار مهم است. ما باید از همه کنش‌گران در زمینه فلسطین برای حمایت از مبارزان فلسطینی و مقابله با صهیونیست ها دعوت کنیم تا به جریان جهانی مقاومت بپیوندند. در این رویداد در عرصه های همچون تزئین گلدان و طراحی پیکسل و گل سر کارهای خوبی صورت گرفته است.

مربی و متتور رویداد فلسطین و نقش من، گفت: از نقاط قوت رویداد، حرکت از طراحی و ایده پردازی تا محصول است. در واقع در مرحله تولید ایده نمانده تیم بلکه وارد عرصه تولید محصول و کار اخرایی شده ایم.