به گزارش سراج24؛ سنگ بنای انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره)، اجرای احکام اسلام و شریعت در جامعه ایرانی بود و یکی از ارگان این بنا، اهتمام جدی به جایگاه زنان بوده و هست. اما از آنجائیکه توجه به جایگاه واقعی انسان ها و علی الخصوص زنان در جامعه اسلامی برای معاندان و بدخواهان و اسلام ستیزان همواره خوشایند نیست لذا دشمن از ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا به امروز با انواع دسایس و توطئه ها تلاش کرده تا هویت جمهوریت و اسلامیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مخدوش کرده و به زعم خود از بین ببرد.

در این راستا دشمنان در چندماه اخیر با تأسی از محاسبات غلط گذشته و با دستاویز قراردادن مشکلات مردم در عرصه های مختلف، عده ای قلیل را ترغیب کردند تا با آتش زدن چند سطل زاله در خیابان ناامنی و اغتشاش در کشور ایجاد کنند و در همین راستا با طراحی جنگ ترکیبی در جهات مختلف، از هیچ تلاشی برای بحران آفرینی و براندازی دریغ نکردند غافل از این نکته که ملت فهیم ایران بارها از بحران هایی بزرگ تر از این، سربلند و سرافراز بیرون آمده اند و به خوبی دیدیم که به فضل الهی و هدایت های حکیمانه امام انقلاب و هوشیاری مردم، این نقشه نیز نقش بر آب شد.

با این وصف هنوز هم دشمن مترصد فرصت است تا آتش افروزی کرده و موجبات ناامنی و اغتشاش را فراهم آورد. ماجرای مسمومیت های دانش آموزان در برخی شهرها نیز یقینا توطئه دشمن و ایادی مزدور و خودفروخته ای است که درصدد برافروختن آتش فتنه بوده و هستند. اظهارنظرهای بدخواهان، منافقان، دشمنان دین و مزدوران و جیره خواران غرب در فضای مجازی مؤید این مطلب است که این جنایت و عمل ضدانسانی در اتاق فکر جبهه کفر و الحاد طراحی شده و درحال اجراست.

جمهوری اسلامی همواره مدافع حقوق انسان ها و تعالی بخش جایگاه زنان در جامعه اسلامی بوده و سیاسگذاری های چهاردهه اخیر نیز همین مطلب را عنوان می کند؛ یقینا تدابیر اتخاذ شده برای شناسایی مرتکبین این جنایت با هوشیاری نهادهای ذیربط بزودی نتیجه داده و رسوایی دیگری برای معاندان وقیح رقم خواهد خورد. 

تصاویر زیر نمونه هایی از اظهار نظرهای خواندنی کابران فضای مجازی در این راستاست: