درفشیان گفت:  این هفته بسیار گرم است و روزانه به طور متوسط هزار مگاوات به مصرف  برق کشور اضافه شده  است و امروز میزان مصرف برق با ۶۹ هزار و۵۰۰ مگاوات رسیده که یک میزان مصرف برق بی سابقه در کشور است .

برق

پسرنوجوان سر خودش را با اره برقی قطع کرد

به گفته مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی مصرف برق کشور در صورت افزایش حجم میزان برق کشور شاهد استفاده بیشتر از ظرفیت نیروگاه ها خواهیم بود بنابراین توصیه می شود که در ساعات اوج مصرف برق از وسایل پر مصرف استفاده نشود.

اهمیت ضریب بار برای کاهش هزینه تولید برق+نمودار