ابوالفضل عموئی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران، در توضیح جلسه عصر امروز این کمیسیون، اظهار کرد: این جلسه در رابطه با موضوع بررسی مذاکرات هسته ای بود. در این جلسه اعضای کمیسیون مجلس نقطه نظرات خود را پیرامون نحوه ادامه پیگیری موضوع مذاکرات هسته‌ای وین ارائه کرده و گزارش‌هایی که در این باره به کمیسیون مجلس رسیده بود در این جلسه ارزیابی و واکاوی شد.

مجلس شورای اسلامی

عکس دیده نشده از رهبر انقلاب در مجلس شورای اسلامی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم راهکار و رویکرد خود را در مسأله هسته ای با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها ارائه کرده که نقشه راه ما در مواجهه با مذاکرات هسته ای است.

عمویی با اشاره به ماده 7 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، گفت: بر این اساس دولت موظف است گزارش رفع تحریم ها را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که نتیجه آن پس از بررسی در کمیسیون‌های امنیت ملی و انرژی، با پیوستی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد که نمایندگان در مورد اجرای این قانون و نحوه ادامه برنامه هسته‌ای کشور تصمیم‌گیری کنند.

توضیحات نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اعتراضات اقتصادی مردم

وی در ادامه با بیان اینکه نگاه مجلس به موضوع بررسی مذاکرات هسته‌ای با توجه به انتفاع اقتصادی مردم و رفع موانع تجارت خارجی است، عنوان کرد: بر این باوریم که مذاکرات باید منجر به رفع  تحریم ها شود به نحوی که انتفاع اقتصادی و فواید تجارت خارجی برای تجار کشور و اهالی اقتصاد فراهم شده و منفعت آن به مردم برسد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اظهار کرد: نمایندگان مجلس نیز به عنوان نمایندگان مردم گزارش دولت از متن در حال گفتگو در مذاکرات وین را بررسی خواهند کرد و اگر به جمع بندی نهایی برسد حتما در تعامل میان دولت و مجلس با رویکرد همدلانه مورد توجه قرار خواهد گرفت.