اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم درمجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پارس نیوز درخصوص حوادث اخیر و سیل‌های گسترده در کشور بیان می کند: ما کشوری هستیم که با بحران های طبیعی زیادی به ویژه زلزله و سیل روبرو می شویم. به همین دلیل باید برنامه ریزی جامع و کاملی را برای این مسئله داشته باشیم.

وی افزود: زیرساخت های تمام شهرها و شهرستان های کشور ما هنوز استاندارد لازم برای مقابله با بحران را ندارد و برخی از کلانشهرها حتی در بستر زلزله قرار گرفته اند. بنابراین باید راهبردی اندیشیده شود تا پیش از وقوع هر نوع حادثه و بحرانی جلوگیری کنیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اکنون تمام کشورها قانون جامع و کاملی برای مدیریت بحران ها دارند و ما نیز باید به همین سمت برویم. در بودجه های سنواتی شاهد هستیم که ردیف های بودجه ای خاصی را برای مدیریت بحران ها نداریم.

سلیمی در انتها ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه باید اعتباراتی را برای مدیریت بحران تخصیص دهد. اعتباراتی که در ابتدا صرف زیرساخت ها و در وهله بعدی صرف کنترل خسارت های پیش آمده شود. از طرفی با توجه به اینکه دولت به عنوان قوه مجریه، مدیریت بحران کشور را بر عهده دارند باید تمام وزارتخانه ها ردیفی را برای زیرساخت های بحران و کنترل خسارت ها داشته باشند.