زنگ برگزاری آزمون ورودی دانشگاه‌ها و مراکز عالی به صدا درآمد و کارت ورود به جلسه هم در حال توزیع شدن است. دهه اول تیر، فرصت خوبی برای پرداختن به‌نظام دانشجو گزینی و سمت‌وسوی کلی آن است که در ادامه خواهد آمد:
یک. تغییرات اعلام‌شده برای کنکور ۱۴۰۲، هرچند اشکالاتی دارد، درمجموع گام بلندی به جلو و به سمت هدفمندی و مناسب‌سازی نظام سنجش دانشجویان است. پیش‌ازاین، بسیاری از مدیران وعده اصلاحات در کنکور را داده بودند ولی این برای اولین بار است که سه اصلاح اساسی یعنی حذف دروس عمومی، تأثیر قطعی سوابق تحصیلی و حذف زیرگروه‌ها اتفاق می‌افتد. طبیعتا چنین جراحی بزرگی، عده‌ای ناراضی خواهد داشت و معمولا یکی از راه‌های مختل کردن و زمین زدن یک طرح خوب، اجرای بد آن است تا کلا برچیده شود یا تعلیق به محال گردد. مجریان و سیاست‌گذاران، از وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و علوم گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با جدیت و استمرار، اجرای درست و کم نقص این طرح را پیگیری کنند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
دو. کنکور ورودی دانشگاه‌ها، یکی از مهم‌ترین مسائل اغلب خانواده‌های ایرانی است، به‌گونه‌ای که یک خانواده یک سال سبک زندگی خود اعم از رفت‌وآمدها و برنامه‌ها را تغییر می‌دهد تا فرزندشان در این آزمون نتیجه مطلوب بگیرد. تا به امروز هم هرچند کنکور درروش اشکالاتی داشته، اما هرگز خبر یا گزارشی از تبعیض یا تخلفات گسترده در آن منتشرنشده است. نکته بسیار مهم آن است که تأثیر سوابق تحصیلی، هرچند تا امروز هم به‌صورت مثبت اعمال می‌شد، اما از سال آینده برای اولین بار به‌صورت قطعی پیاده خواهد شد و این یعنی برگزاری آزمون‌های نهایی، باید در اوج دقت، صحت و امنیت باشد. متأسفانه گزارش‌های فراوانی از تخلف در آزمون‌های نهایی در سال جاری و سال‌های اخیر رسیده که با توجه به تأثیر ۶۰ درصدی آن‌ها در سنجش دانشجویان از سال آتی، باید از امروز فکری به حال این وضعیت کرد تا همچون برگزاری کنکور، از منظر امنیت و برابری شرایط، برای خانواده‌ها و داوطلبان همراه با آرامش باشد.
زنگ برگزاری آزمون ورودی دانشگاه‌ها و مراکز عالی به صدا درآمد و کارت ورود به جلسه هم در حال توزیع شدن است. دهه اول تیر، فرصت خوبی برای پرداختن به‌نظام دانشجو گزینی و سمت‌وسوی کلی آن است که در ادامه خواهد آمد:
یک. تغییرات اعلام‌شده برای کنکور ۱۴۰۲، هرچند اشکالاتی دارد، درمجموع گام بلندی به جلو و به سمت هدفمندی و مناسب‌سازی نظام سنجش دانشجویان است. پیش‌ازاین، بسیاری از مدیران وعده اصلاحات در کنکور را داده بودند ولی این برای اولین بار است که سه اصلاح اساسی یعنی حذف دروس عمومی، تأثیر قطعی سوابق تحصیلی و حذف زیرگروه‌ها اتفاق می‌افتد. طبیعتا چنین جراحی بزرگی، عده‌ای ناراضی خواهد داشت و معمولا یکی از راه‌های مختل کردن و زمین زدن یک طرح خوب، اجرای بد آن است تا کلا برچیده شود یا تعلیق به محال گردد. مجریان و سیاست‌گذاران، از وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و علوم گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با جدیت و استمرار، اجرای درست و کم نقص این طرح را پیگیری کنند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
دو. کنکور ورودی دانشگاه‌ها، یکی از مهم‌ترین مسائل اغلب خانواده‌های ایرانی است، به‌گونه‌ای که یک خانواده یک سال سبک زندگی خود اعم از رفت‌وآمدها و برنامه‌ها را تغییر می‌دهد تا فرزندشان در این آزمون نتیجه مطلوب بگیرد. تا به امروز هم هرچند کنکور درروش اشکالاتی داشته، اما هرگز خبر یا گزارشی از تبعیض یا تخلفات گسترده در آن منتشرنشده است. نکته بسیار مهم آن است که تأثیر سوابق تحصیلی، هرچند تا امروز هم به‌صورت مثبت اعمال می‌شد، اما از سال آینده برای اولین بار به‌صورت قطعی پیاده خواهد شد و این یعنی برگزاری آزمون‌های نهایی، باید در اوج دقت، صحت و امنیت باشد. متأسفانه گزارش‌های فراوانی از تخلف در آزمون‌های نهایی در سال جاری و سال‌های اخیر رسیده که با توجه به تأثیر ۶۰ درصدی آن‌ها در سنجش دانشجویان از سال آتی، باید از امروز فکری به حال این وضعیت کرد تا همچون برگزاری کنکور، از منظر امنیت و برابری شرایط، برای خانواده‌ها و داوطلبان همراه با آرامش باشد.