شاخص کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته نیز روی عدد ۱۲۴ و ناسالم برای گروه های حساس است که به همین منظور پیشنهاد می شود که سالمندان و کودکان تا جایی که امکان دارد در فضای باز حضور نداشته باشند زیرا تهران در شرایط ناسالم است.

آلودگی هوا

آلودگی هوا مجری تلویزیون را بستری کرد

از ابتدای سال جاری تاکنون هوای تهران دو روز هوای پاک، ۳۵ روز هوای قابل قبول و ۱۰ روز ناسالم و یک روز خطرناک بوده است.

چطور بدنمان را از شر آلودگی هوا حفظ کنیم؟