"ابوالفضل پرپنچی" در همایش "طلایه داران زکات" با بیان اینکه عملکرد جمع آوری زکات در سال ۱۳۹۹، ۶۴ میلیارد تومان بوده است، گفت: به لطف خدا در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۹۴ میلیارد تومان رسید و رشد ۴۷ درصدی داشتیم.

زکات

آیا زکات فطره میهمان واجب است؟

بلافاصله بعد از جمع آوری فطریه، طی ۲۴ ساعت، آن را به جامعه هدف که قبلا شناسایی شده (به حساب خانواده‌های هدف) واریز می کنیم و این، همگرایی بیشتری را می‌طلبد.

وی با اشاره به زکات فطره گفت: نسبت به سال ۹۹ حدود ۶۵ درصد رشد داشتیم.

وی با بیان اینکه در بحث زکات واجب نسبت به کشور، رشد خوبی داشتیم و مقام اول را کسب کردیم، گفت: شبکه سازی و تبلیغات ما بسیار ضعیف بوده که از استاندار می‌خواهیم در بحث تبلیغی کمک کنند.

حدیث امام صادق(ع) درباره زکات چشم