کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرد که از زمان آغاز حمله نظامی روسیه در ۲۴ فوریه، ۴۶۱۸۳۰ اوکراینی کشورشان را ترک کرده‌اند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ادامه افزود: ۹۰ درصد این افراد زنان و کودکان بوده اند.

سازمان ملل

درباره ماده 51 منشور سازمان ملل

متیو سالتمارش، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ژنو گفت: «اگرچه تعداد افرادی که از مرز عبور می کنند به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، اما افرادی که از مرز عبور کرده اند، در وضعیت بسیار آسیب پذیرتری قرار داشته اند و منابع اندکی دارند و نمی دانند کجا باید بروند».

وی افزود: زنان و کودکان ۹۰ درصد از افرادی را تشکیل می دهند که اوکراین را ترک کرده اند، در حالی که مردان بین ۱۸ تا ۶۰ سال واجد شرایط فراخوان خدمت نظامی هستند و قادر به ترک اوکراین نیستند.

سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد تخمین زده است که ۷.۱ میلیون نفر خانه های خود را ترک کرده‌اند اما هنوز در اوکراین هستند.

سازمان ملل از بهنوش بختیاری تقدیر کرد