دوره خدمت آموزش سربازی مهمترین دوره‌ای است که در پادگان‌های آموزشی و مراکز خدمت سربازی برگزار شده و هدف از آن ارائه آموزش‌هایی از قبیل اسلحه‌شناسی، تیراندازی، رژه ، مسیریابی در شب و روز و از همه مهمتر نظم پذیری است؛ اصول و قواعدی که یکی از بخش‌های خدمت نظام وظیفه را به خود اختصاص داده و همه مشمولان باید این دوره را بگذرانند؛ چه امریه داشته و چه عازم خدمت در پادگان باشند.

دوره آموزش سربازی

مداح معروف در لباس سربازی

اهمیت دوره آموزشی در میزان یادگیری سرباز با مفاهیم آموزش‌های نظامی است چراکه آموزش‌های تخصصی باعث می شود که آمادگی جسمی و روحی سرباز برای گذراندن دوره سربازی در مناطق مختلف بیشتر شده و سرباز در صحنه عملیاتی آمادگی کامل و لازم را داشته باشد.

اما مسأله مهم، در دو سال اخیر کاهش مدت دوره آموزش سربازی در چند مقطع به دلیل وضعیت کرونایی غالب در کشور و افزایش سویه‌های مختلف کرونایی بود که دوره آموزش سربازی را در مقاطعی به ۳۰ روز تقلیل داد.

پیگیری خبرنگاران از مسوولان مربوطه درخصوص آخرین وضعیت دوره سربازی و تغییرات مدت آموزش، حاکی از آن است که با توجه به واکسیناسیون سراسری کرونا و بازگشت شرایط عادی به جامعه، مدت دوره آموزش سربازی به همان ۴۵ روز قبل از دوران کرونا بازگشته و در تمام مراکز آموزشی و پادگان‌های نیروهای مسلح اعم از انتظامی‌،ارتش، سپاه و وزارت دفاع بدون تغییر در حال اجرا است.

سحر قریشی لباس سربازی به تن کرد + عکس