داوود منظور در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: از ابتدای سالجاری تا اوایل اسفندماه حدود ۲۷۸ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که در مقایسه با سال گذشته تقریبا ۶۰ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در وصول درآمدهای مالیاتی ناشی از پوشش مالیاتی و شناسایی منافذ فرار مالیاتی محقق شده است. 

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

طرح جامع مالیاتی چیست؟

تحقق ۳۰۵ هزار میلیارد درآمد مالیاتی در ۱۴۰۰

وی با بیان اینکه تمام تکلیف بودجه سالجاری برای درآمدهای بودجه تا پایان بهمن ماه اجرا شده است، گفت: با وصول درآمدهای مالیاتی تا پایان سالجاری میزان درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. 

شناسایی ۵۰۰ هزار مؤدی جدید مالیاتی 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره ساماندهی کارتخوان‌ها توضیح داد: با اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که دارندگان کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیک را ملزم به ثبت کارتخوان‌های خود در سامانه مالیاتی و اتصال به پرونده مالیاتی کرده است، معادل ۵۰۰ هزار پرونده مالیاتی جدید تشکیل شد که سال آینده ۵۰۰ هزار فعال اقتصادی باید اظهارنامه مالیاتی پر کنند و مالیات دهند. 

منظور افزود: ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می‌شود، فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. در نظام فعلی مالیاتی کشور، حقوق‌بگیرها نسبت به صاحبان مشاغل تقریبا ۳ برابر بیشتر می‌دهند. وصول درآمد از مالیات صاحبان مشاغل ۲۰ هزار میلیارد تومان و وصول مالیات از دستمزدها معادل ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است. 

مالیات حق تمبر چگونه محاسبه می‌شود؟

میانگین مالیات پرداختی مشاغل کمتر از ۵ میلیون است

وی ادامه داد: دلیل این امر این است که تاکنون اطلاعات دقیقی از درآمد مشمول مالیات مشاغل وجود نداشته است اما در سال آینده اشراف اطلاعاتی به درآمد مشاغل رشد خواهد یافت که به طبع درآمد حاصل از مالیات صاحبان مشاغل نیز در سال آینده رشد می‌کند. البته، این موضوع بر اثر فشار بر مشاغل نیست بلکه بر اثر شناسایی صاحبان مشاغلی است که تاکنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی میانگین مالیاتی که مشاغل در سال پرداخت می‌کنند را کمتر از ۵ میلیون تومان دانست و گفت: بخش بزرگی از مشاغل ۲ تا ۳ میلیون تومان مالیاتی می‌دهند. 

واکنش طلا به اعلام برنامه مالیاتی ترامپ