صالحی‌نیا، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اعلام کرد که تعرفه واردات خودرو برای سال 1401 فعلاً تغییری نکرده است و همان تعرفه های 40 الی 75 درصدی بر اساس حجم موتور برای واردات خودرو در نظر گرفته خواهد شد.

واردات خودرو

گزارشی از کار و تجارت چهره های ورزش ایران/از برج سازی تا واردات خودرو

صالحی نیا ادامه داد که خودروهای هیبریدی-برقی کمترین تعرفه را خواهند داشت و سایر خودروها در دسته های مختلفی بر اساس حجم موتور دسته بندی می شوند بدین صورت که 4 دسته ۱۰۰۰ سی‌سی، ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی و ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی برای تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته می شود. صالحی نیا همچنین گفت که تعرفه هر سال را حداکثر ۱۵ بهمن به دولت پیشنهاد می‌دادیم و دولت تصویب می‌کرد، اما امسال به دلیل اینکه امکان واردات خودرو وجود نداشت پیشنهادی نیز برای تعرفه ارائه نکردیم، اما از پیشنهاد‌ها درباره کاهش یا افزایش تعرفه استقبال می‌کنیم.

البته این موضوع را باید اضافه کرد که طبق گفته صالحی نیا، فعلاً تعرفه واردات خودرو تغییری نکرده و تا باز شدن واردات خودرو ممکن است اتفاقات و تصمیمات مختلفی برای روند واردات خودرو گرفته شود.