میخاییل رایان، کارشناس سازمان بهداشت جهانی در ژنو گفت: بدون اعمال فشار‌های دائمی، ویروس کرونا دوباره بازمی‌گردد.

این کارشناس سازمان بهداشت جهانی با اشاره به افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا گفت: شما می‌توانید نام آن را موج دوم یا قله دوم و یا هر نام دیگری که می‌خواهید بگذارید؛ اگر این فشار‌ها از روی ویروس برداشته شود، این ویروس دوباره باز خواهد گشت.

رایان تاکید کرد: ما می‌دانیم که مردم نمی‌خواهند این را بپذیرند، اما این واقعیت است که متوقف کردن این ویروس بسیار دشوار است.

وی با اشاره به این که با پیگیری ردپای این ویروس، تست و اقدامات محلی می‌توان به سرعت از شیوع بیماری و تعطیلی سراسری جلوگیری به عمل آورد، افزود: ما به بسیاری از کشور‌های اروپایی می‌گوییم که فشار خود را بر ویروس ادامه دهید.

ماریا کرکوا، کارشناس دیگر سازمان بهداشت جهانی با اشاره به اینکه یکی از علل اصلی گسترس این ویروس تجمعات بزرگ است، گفت: ویروس کرونا چنین تجمعاتی را دوست دارد.

سازمان بهداشت جهانی پیش بینی می‌کند که شمار مبتلایان به ویروس کرونا این هفته از بیست میلیون مبتلا بگذرد؛ بیش از هفتصد و بیست هزار بیمار هم تا به امروز جان باخته اند. کارشناسان تخمین می‌زنند که شمار واقعی مبتلایان و قربانیان به ویروس کرونا بیشتر از این آمار است.