محمد حاتمی با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم گفت: برگزاری مراسمات، سینه‌زنی‌ها و توسل جستن و دعاها در این ایام موجب حفظ سلامت روان افراد می‌شود و مردم یکسال در انتظار فرا رسیدن این ایام هستند تا نیاز درونی‌شان برآورده شود؛ در طول تاریخ طرحواره‌های محرم و برگزاری مراسمات شکل گرفته است و برای مردم نیز دشوار است که دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا را عملی کنند، اما در هر حال در این بحران کرونا افراد باید مسئولیت اجتماعی که نسبت به خود، خانواده و جامعه دارند را ایفا کنند تا بتوان این بلای غیرمنتظره را به نحوی مدیریت کرد. 

  رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور معتقد است که باید مراسمات عاشورا را با فناوری‌های جدید و شیوه‌های موجود برگزار کرد که در این راستا رسانه‌ها نیز می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.

حاتمی در ادامه درباره «نذر سلامت» و «گسترش کار خیر» توضیح داد و گفت: همانطور که برگزاری مراسمات را به سمت استفاده از فناوری‌های جدید و به دور از تجمعات سوق می‌دهیم تا مبادا به سلامت فردی لطمه وارد شود، می‌توان بخشش و نذورات را که از رسومات حسنه‌ به ویژه در ایام عاشورا است را مطابق با شرایط ادا کرد؛ مردم می‌توانند با شیوه‌های مختلفی نذورات خود را ادا کنند. در حال حاضر بسیاری از مردم به دلیل شیوع ویروس کرونا مشاغل‌شان متوقف شده است و نیاز مالی دارند، به همین دلیل باید نذورات نیز به این سمت سوق یابد.

وی افزود: مردم و خیران می‌توانند به جای آنکه به صورت عمومی و در اجتماع نذورات خود را ادا و پخش کنند، مستمندان را شناسایی کنند و از طریق مساجد خیرات را به گونه‌ای میان نیازمندان پخش کنند.