کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،  پس از اتمام دومین دوره انتخابات شوراهای عالی وکلا و کارشناسان رسمی مرکز، اولین جلسه با حضور رئیس، مدیران مرکز و اعضای منتخب شوراهای عالی وکلا و کارشناسان رسمی برگزار شد.

در ابتدای جلسه سید سجاد میرشجاعی رئیس ستاد انتخابات مرکز با ارائه‌ گزارشی از مشارکت حدود ۹۰ درصدی اعضای هیئت مدیره و بازرسین مراکز وکلا و کارشناسان رسمی استان‌ها خبر داد و گفت: میانگین سنی منتخبین شوراهای عالی ‌وکلا و کارشناسان رسمی مرکز حدود۴۷ سال است.

در ادامه این جلسه، علی بهادری جهرمی رئیس مرکز ضمن تبریک به منتخبین شوراهای عالی وکلا و کارشناسان رسمی به تبیین اهداف و چشم انداز آتی نهاد وکالت و کارشناسی رسمی در کشور پرداخت و در پایان این جلسه اعضای منتخب شوراهای عالی وکلا و کارشناسان رسمی کشور و روسای آن‌ها احکام خود را دریافت کردند.

براساس این گزارش، در شورای عالی وکلا،  آقایان وکیل روشن به عنوان رئیس شورای‌عالی وکلا،  وکیل ادیب‌زاده به عنوان نائب رئیس، وکیل قانع دبیر شورا، وکیل سلیمانی و  خانم وکیل چینی ساز به‌ عنوان بازرسین شورای عالی وکلای کشور احکام خود را از رئیس مرکز دریافت کردند.

در شورای عالی کارشناسان رسمی کشور هم سلیمانی امیری بعنوان رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی،  آقایان پالیزگیر به عنوان نائب رئیس، پورزرندی به عنوان نائب رئیس، عسکرزاده به‌عنوان دبیر شورا و حسن زاده و واعظی به عنوان بازرسین شورای عالی کارشناسان رسمی کشور احکام خود را از رئیس مرکز دریافت کردند.