وزارت بهداشت سوریه در این بیانیه همچنین اعلام کرد، تا به امروز تعداد بیماران کرونایی در سوریه به ۱۱۲۵ نفر رسید. به گفته وزارت بهداشت سوریه روزانه دستکم ۵۰ نفر به آمار بیماران افزوده می شود که این مسئله نگران کننده است.

بر پایه بیانیه وزارت بهداشت، تاکنون تعداد ۳۳۱ بیمار از ویروس کرونا بهبود یافتند و ۵۰ نفر درگذشتند