علی کریمی فیروزجایی اظهار کرد: اجرای طرح های توسعه عمرانی، تولیدی و اقتصادی در مازندران نباید به سامانه های زیست محیطی این استان آسیب وارد کند.

وی با حمایت از اعمال محدویت‌های زیست محیطی در این روند، افزود: اجرای محدودیت‌ها و الزامات پایدار در این زمینه به معنای توقف روند طرح های توسعه مازندران نیست.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران یادآور شد: ساختار محیط زیست در مازندران به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی شکننده و منحصر به فرد است.

کریمی فیروزجایی با تاکید بر لزوم تمکین همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به مقررات زیست محیطی افزود: با توجه به پیشرفت علم در ابعاد گوناگون و رعایت الزامات زیست محیطی، توسعه پایدار و هدفمند قابل دسترسی است.

وی خاطرنشان کرد: نادیده انگاشتن ضوابط زیست محیطی جفا در حق سرمایه های بین نسلی و خلاف اصل ۵۰ قانون اساسی است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حمایت از سرمایه گذاری گسترده در بخش های تولیدی و اقتصادی مازندران، افزود: در اجرای سرمایه گذاری‌های تولیدی، صنعتی و زیربنایی در مازندران رعایت ملاحظات زیست محیطی ضرورت دارد.

کریمی فیروزجایی با هشدار به عاملان تخریب محیط زیست، گفت: ضوابط و الزامات پایدار زیست محیطی در کشور تشدید خواهد شد.

این نماینده مجلس افزود: برخی از قوانین فعلی محیط زیست توان بازدارندگی خود را از دست داده و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

دبیر هیات رئیسه مجلس با تاکید بر ضرورت همراهی مردم در حفاظت از سامانه های محیط زیست در کشور خاطرنشان کرد: تشکل های مردم نهاد و سمن های پویا در حفاظت و صیانت از محیط زیست نقش اساسی دارند.