دولت سوئیس خاطر نشان کرد: «ما می خواهیم تاکید کنیم عملیاتی شدن کانال ترتیبات تجاری بشردوستانه سوئیس در حال پیشرفت است و تعدادی شرکت قبلا تایید شده اند و شرکت های بیشتر نیز تایید خواهند شد. معاملات بشتری باید انجام بگیرد.»

کانال « ترتیبات تجاری بشردوستانه سوئیس» در ماه ژانویه عملیات آزمایشی را آغاز کرد و از دفتر کنترل دارایی‌ های خارجی خزانه داری آمریکا (اوفک) مجوز گرفته است.