نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  جلسه علنی امروز مجلس، شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان و سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا را به ترتیب با ۱۵۱ و ۱۴۷ رای به عنوان ناظران مجلس در هیات عالی نظارت بر اجرای قانون نظام صنفی کشور انتخاب کردند.