بر اساس نظرسنجی پس از انتخابات، آندژی دودا، رئیس جمهوری لهستان و رقیبش رافائل ترزاکوفسکی، از حزب اپوزیسیون این کشور هیچ کدام نتوانسته‌اند بیش از پنجاه درصد آرا را در دور اول به دست آورند و حالا باید منتظر رقابت برای دور بعدی این انتخابات باشند.

دور نخست انتخابات ریاست جمهوری لهستان با حضور ۱۱ کاندیدا برگزار شد.

این دو رقیب حالا باید در دور دوم انتخابات که ۱۲ ژوئیه برگزار می‌شود، با هم روبرو می‌شوند.

نظرسنجی پس از انتخابات از رای دهندگان که توسط موسسه برای تحقیقات بازار و اجتماع مستقر در ورشو منتشر شد، نشان می‌دهد در دور دوم دودا ۴۸.۷ درصد آرا را به دست می‌آورد و رقیبش ۴۷.۵ درصد آرا را کسب خواهد کرد.

همچنین ۳.۸ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی نیز گفتند، نمی‌دانند به چه کسی رای می‌دهند.