عنایت الله رحیمی بیان کرد: تلاش‌ها در استان به گونه‌ای است که امیدواریم فارس به مرحله قرمز کرونا نرسد.

عالی‌ترین مقام دولت در استان فارس اضافه کرد: درخواست از مردم این است که همواره با توجه به رعایت فاصله گذاری اجتماعی زمینه کنترل بیماری کرونا را در استان فارس فراهم کنیم

وی همچنین از مردم درخواست کرد که رعایت پروتکل‌های بهداشتی نباید مورد غفلت واقع شود با این حال چند شهرستان آمارهایی رو به افزایش داشتند به همین علت محدودیت‌های شدیدتری اعمال شده و اگر نسبت به رعایت مسائل بهداشتی اقدامات لازم توسط مردم صورت نگیرد محدودیت‌های شدیدی در انتظار استان فارس خواهد بود.