متن توییت جدید محسن رضایی را در زیر می‌خوانید:

اگر دولت گام‌های یکم تا پنجم هسته‌ای را کاملا بر می‌داشت امروز آژانس ادعای جدیدی نمی‌کرد.
دولت مسیر هسته‌ای را گم کرده است!
محسن رضایی: دولت مسیر هسته‌ای را گم کرده است!