سهام عدالت در بر گیرنده سهام 49 شرکت می باشد که از این تعداد 36 شرکت بورسی می باشند و 13 شرکت نیز در جمع شرکت های غیربورسی این سهام حضور دارند. ارزش مقطع واگذاری کل 49 شرکت حاضر در سبد سهام عدالت 26 هزار و 636 میلیارد و 300 میلیون تومان بوده است که این ارزش در مورخه 10 خرداد ماه سال جاری به 443 هزار و 242 میلیارد و 100 میلیون تومان افزایش یافته است.

ارزش مقطع واگذاری شرکت های بورسی سهام عدالت 23 هزار و 39 میلیارد و 800 میلیون تومان بود که این ارزش در مورخه 10 خرداد ماه سال جاری به 439 هزار و 645 میلیارد و 600 میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین ارزش مقطع واگذاری شرکت های غیربورسی سهام عدالت 3 هزار و 569 میلیارد و 500 میلیون تومان و ارزش روز آنها نیز همین مبلغ برآورد شده است.

در مورخه 18 خرداد ماه 1399 فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی طی مصاحبه ای گفت: از ۴۹ شرکتی مورد نظر ۳۶ شرکت بورسی بوده و ۱۳ شرکت هم غیربورسی هستند و ما در حال آماده‌سازی شرکت‌های غیربورسی هستیم تا آن‌هایی را که امکان دارد به بازار بورس وارد کنیم.

شرکت های غیربورسی سهام عدالت کدامند؟

 

شرکت های غیربورسی سهام عدالت کدام شرکت ها هستند؟

شرکت هایی چون پتروشیمی ارومیه، پتروشیمی بندر امام (ره)، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی بیستون، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی خوزستان، دخانیات ایران، ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر، شهر صنعتی البرز، شهر صنعتی رشت، شهر صنعتی کاوه، مشانیر و مگا موتور شرکت های غیر بورسی سهام عدالت می باشند.

کدام یک از شرکت های غیربورسی سهام عدالت احتمال بورسی شدن دارند؟

پتروشیمی ارومیه یکی از شرکت هایی است که احتمال بورسی شدن آن بسیار زیاد است. در این باره به تازگی رسول اشرف زاده مدیرعامل شرکت پترول طی مصاحبه ای گفت: پتروشیمی ارومیه به زودی بورسی می‌شود و برنامه داریم حداکثر تا آخر خرداد ماه سال جاری پتروشیمی ارومیه عرضه شود.

همچنین فهرست عرضه اولیه های احتمالی سال جاری نشان می دهد که سهام شرکت های چون پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی بوعلی سینا با نماد بوعلی، پتروشیمی بیستون با نماد بیستون و دخانیات ایران با نماد دخانیات برای اولین بار در بازار سرمایه عرضه اولیه شود.

بنابراین 5 شرکت از 13 شرکت غیربورسی سهام عدالت به احتمال زیاد به جمع شرکت های بورسی سبد سهام عدالت خواهند پیوست.

شایان ذکر است که 6 درصد از سهام شرکت پتروشیمی ارومیه، 30 درصد از سهام شرکت پتروشیمی بندر امام، 30 درصد از سهام شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، 30 درصد از سهام شرکت پتروشیمی بیستون و 28 درصد از سهام شرکت دخانیات ایران در سبد سهام عدالت قرار دارد.