فرهاد سرخوش رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: براساس آخرین پایش ها، تراز آبی دریاچه ارومیه ۱۲۷۱ متر و ۹۰ سانتی متر از سطح آب‌های آزاد است که نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۳ سانتیمتر افزایش دارد.

سرخوش افزود: حجم آب دریاچه ارومیه نیز پنج میلیارد و ۲۵ میلیون متر مکعب است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، ۹ میلیون متر مکعب افزایش دارد.

به گفته مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه، پهنه آبی دریاچه ارومیه نیز با ۲۱ کیلومتر افزایش به ۳ هزار و ۲۳۹ کیلومتر مربع افزایش یافته است.