حامد مظاهریان گفت: مدیرانی که این جسارت را دارند که انتخاب مدیران زیردست خود را به قضاوت علمی و فرآیندمحور می گذار می کنند  کار قابل ستایشی انجام داده اند.

وی با اشاره به فرآیند سنتی انتخاب مدیران تصریح کرد: در این مدل مدیران بالادستی انتخاب‌های محدودی دارند که این انتخاب نیز طی روابط پیچیده و نشات گرفته از فرهنگ، جامعه و تجربه زیستی مدیریتی انجام می‌شود و انتخاب، فرآیندی غیرشفاف و فردی است که به مثابه تصمیم‌گیری در درون یک جعبه سیاه می‌ماند.

مظاهریان افزود: تمام مدیران با نیت پیشبرد درست کارها دست به انتخاب مدیران زیرمجموعه می‌زنند و تصورشان این است، فردی که انتخاب می کنند بهترین گزینه برای انجام امور است اما باید بدانند که فرآیند سنتی انتخاب مدیران بسیار غیرشفاف است و آزمودن و سنجش نیست، ضمن اینکه گزینه های بسیار محدودی نیز در اختیار دارند.

معاون شهردارتهران، کانون ارزیابی و توسعه مدیران را به مثابه تابیدن نور به جعبه سیاه فرآیندهای انتخاب مدیران دانست و خاطرنشان کرد: فرآیندی که در کانون برای انتخاب یک مدیر سپری می‌شود کاملا شفاف، قابل سنجش و ارزیابی است و نتیجه آن نیز فراتر از یک انتخاب فردی و محدود است. ضمن اینکه کمک کانون در انتخاب مدیران، هم به مدیر بالادست و هم به فرد انتخاب شده اعتماد به نفس داده است و چون انتخاب شفاف و فرآیند محور بوده جایگاه مدیریتی را تثبیت می‌کند.

وی تصریح کرد: باید دقت کرد که فرآیند کانون ارزیابی و توسعه، مدیران بالادست را به این اشتباه نیندازد که قدرت انتخاب مدیران زیرمجموعه از آن ها گرفته می شود، زیرا که این تصور غلط سم مهلک برای کانون است. درحقیقت مدیران باید فرآیند کانون ارزیابی و توسعه را کمک حال خود در انتخاب بدانند و این موضوع نیاز به اطلاع رسانی شفاف فرآیندها و فرهنگ سازی دارد.

مظاهریان تاکید کرد: به طور قطع فرآیند کانون ارزیابی و توسعه یک اقدام بسیار ارزشمند است که باید تسری یابد اما لازمه و شرط اصلی آن اعتمادسازی است تا این فرهنگ نهادینه شود.

داور نظری - مدیرکل ارزشیابی و کارگزینی مدیران شهرداری تهران - نیز در ادامه با اشاره به محدودیت های بودجه ای بر سر راه توسعه کانون این نوید را داد که در سال ۹۹ بودجه برگزاری کانون ارزیابی و توسعه مدیران مصوب شده است تا بتوان برای انتصاب های غیر بازار رقابت مدیران نیز طیف متنوعی از ابزارهای سنجش و ارزیابی را مورد استفاده قرار داد.

بر اساس گزارش معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا، مظاهریان خاطرنشان کرد: بهترین شیوه برای اطلاع رسانی درخصوص کار کانون توسعه و ارزیابی مدیران، اظهار نظرهای مدیرانی است که تاکنون بوسیله این ابزار دست به انتخاب مدیران زیرمجموعه خود زده اند.