«نعمت الکوفی» معاون اجرایی رئیس الحشد الشعبی عراق تاکید کرد: به گروه تروریستی داعش فرصت بازگشت نخواهیم داد.

نعمت الکوفی تاکید کرد الحشد الشعبی استان صلاح الدین را ترک نخواهد کرد جز در صورتی که از آن خواسته شود. وی افزود نیروهای مردمی حداکثر تلاش خود را برای حفاظت از این استان به عمل خواهند آورد.

وی در حاشیه دیدار با رئیس شورای استان صلاح الدین و شماری از شیوخ عشایر خطاب به آنان گفت: «نیروهای مردمی مناطق شما را ترک نخواهند کرد مگر اینکه شما از ما چنین چیزی را بخواهید».

الکوفی افزود «ما برای حفاظت از سراسر مناطق صلاح الدین حداکثر تلاش خود را به کار خواهیم بست و به داعش فرصت نخواهیم داد بار دیگر بازگردد».

در حمله اخیر گروه تروریستی داعش به نیرو‌های الحشد الشعبی عراق در منطقه «مکیشیفه» در شمال سامرا در استان صلاح‌الدین شماری از نیرو‌های الحشد الشعبی به شهادت رسیدند.