به گزارش پارس به نقل از ایسنا، دکتر محمد حسین نیکنام در سمینار طب سنتی از منظر یونسکو، گفت: در دسترس و اقتصادی بودن و استفاده فراگیر در همه دنیا از ویژگی های مهم طب سنتی است، به ویژه اینکه در بسیاری از مناطق تنها منبع در دسترس برای طب سنتی است.

وی با بیان اینکه اعتماد از شروط اصلی درمان سنتی است، اظهار کرد: این شرط در مورد طب سنتی وجود دارد ولی این واقعیت به آن معنا نیست که به بقیه ابعاد پزشکی و نظام سلامت بی توجه باشیم، چرا که تمام مشکلات نظام سلامت با طب سنتی حل نمی شود.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل تصریح کرد: بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت ۱۲۰ میلیون زن در دنیا سالانه وضع حمل می کنند و کمتر از نیمی از آنها از خدمات پزشکی استفاده می کنند و نیمی دیگر از این خدمات محروم هستند و طب سنتی جایگزین آن شده است.

نیکنام ادامه داد: بر اساس اسناد سازمان های بین المللی، داروهای سنتی مقبولیت بیشتری در بین مردم دارند. این آمار نشان می دهد که طب سنتی روز به روز در جوامع مرفه تر و در گروه های تحصیل کرده با درآمد بالاتر با استقبال بیشتری مواجه می شود.

وی با اشاره به لزوم استاندارد کردن روش های طب سنتی، عنوان کرد: در آزمایشات کیفیت داروها و نوع درمان سنتی دقت کمی اعمال می شود و صلاحیت شاغلین این عرصه نیز زیر سئوال است، اما با این وجود این سئوال مطرح شود که چرا مردم به طب سنتی اقبال فزاینده نشان می دهند.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل ادامه داد: پاسخ به این سئوالات در مجلات معتبری مورد بررسی قرار گرفته و در جمع بندی آن گفته شده است که این نشان از نقد آشکار تکنولوژی پیشرفته و تخصص زدگی علم پزشکی است که علی رغم توانمندی ها، نکات منفی آن باعث روی گردانی مردم از پزشکی نوین شده است که شاید به دلیل دور شدن پزشکی از انسان و ارزش های آن باشد.

نیکنام در رابطه با مقبولیت طب سنتی، گفت: استفاده از داروهای طبیعی یکی از دلایل گرایش مردم به آن است که نشان دهنده اعتقاد به ذات مفید و بی ضرر بودن داروهای گیاهی است که ممکن است این ارتباط با سوء استفاده مواجه شود.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل افزود: اگر طب سنتی با مجوزهای معتبر بهداشتی همراه باشد، می تواند برای سلامتی جامعه مفید باشد.

وی با اشاره به گسترش تمایل به طب سنتی، گفت: موضع سازمان های جهانی این است که پزشکی نوین و طب سنتی باید ادغام شوند و اکنون مناسب ترین زمان برای ادغام است. همانگونه که در کشورهای پیشرفته در بیمارستان های تخصصی بخش سنتی نیز وجود دارد.

نیکنام در رابطه با بیماری های غیرواگیر، گفت: در طب سنتی موضوعات تغذیه، ورزش، استفاده از داروهای گیاهی و آگاهی تاثیر محیط مطرح می شود که می تواند با استفاده از آن در کاهش بیماری های غیرواگیر نقش زیادی داشته باشد.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل افزود: جهانی شدن سبک زندگی ناسالم، شهرنشینی سریع بدون برنامه ریزی و پیر شدن جمعیت عواملی است که سلامتی جوامع را در سطح جهان به خطر انداخته است که با طب سنتی قابل پیشگیری است.