به گزارش پارس ، به نقل ازفردا: عضو منتخب شورای اسلامی شهر تهران هر گونه مصاحبه با سایت دولتی شبکه ایران را تکذیب کرد.

محسن پیرهادی، عضو منتخب شورای اسلامی شهر تهران گفت: من هیچ مصاحبه ای با این سایت دولتی نداشته ام و هر گونه نقل قول از جانب من دروغ بوده است.

وی همچنین خاطر نشان کرد: انتشار چنین مصاحبه کذبی در ادامه روند بی اخلاقی هایی است که علیه شهردار تهران طی هفته های اخیر صورت گرفته و بنده قویا اعلام می کنم که چنین اخبار کذبی صحت ندارد.

وی تاکیدکرد: درباره اقدام این سایت پیگیری حقوقی لازم انجام خواهد شد.