به گزارش پارس ، فرهاد توحیدی در گفت و گو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مسائل مربوط به سینما را به آقای ایوبی واگذار کردند و از نظر ما موضوع کاملا روشن است؛ از نظر حیطه کار صنفی، از خانه سینما یکی بیشتر نمی تواند وجود داشته باشد. خانه سینمایی که حدود ۲۰ سال قبل تأسیس شد و با بی تدبیری در دولت دهم به دست معاونت سینمایی بسته شد.

او ادامه داد: مطابق وعده های انتخاباتی دکتر روحانی، خانه سینما باید باز شود و به فوریت هم باید باز شود؛ یعنی همانطور که وعده داده بودند در مدت ظرف یک ماهه اول، فعالیت دولت خانه سینما باید باز شود.

توحیدی با تأکید بر اینکه هیچ ایده ی دیگری جز این موضوع پذیرفته نیست، خاطرنشان کرد: مطابق دستور موقت شعبه ۲۷ دادگاه حقوقی عمومی، وزارت ارشاد، معاونت سینمایی، دفتر ثبت شرکت ها و تشکل جدیدی که تحت عنوان خانه اصناف سینمایی ایران تأسیس شده است حق ثبت تشکیلاتی را با عنوان خانه سینما ندارند، بنابراین روشن است که موضوع فعالیت همزمان دو خانه سینما کاملا منتفی است.

رئیس هیأت مدیره خانه سینما در پایان به ایسنا گفت: امیدواریم با تدبیری که معاون محترم و رئیس سازمان سینمایی اتخاذ می کنند، به زودی شاهد بازگشایی خانه سینما باشیم.