به گزارش پارس به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، درپی بازدید از جایگاه های سوخت شهرستان بندرانزلی و شناسایی ۴۵ راننده متخلف در این شهرستان، تعداد ۵۱ فقره کارت سوخت مربوط به خودروهای عمومی کشف و پرونده هایی در این خصوص تشکیل شد.

در این راستا پس از انجام تحقیقات مقدماتی و سیر مراحل قانونی، پرونده های فوق به شعب تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شد.

شعب مذکور با توجه به شواهد موجود در پرونده ها تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد و رانندگان متخلف را به قطع سهمیه سوخت و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.